Рибовъдство
 
Рибовъдно стопанство
 
База за риболов и развъждане на риба Вила Червен,
местност Конски Дол - Основна дейност на “Мис Петра” ООД
 
 ЗАРИБИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ:
 
Дъгова и Балканска пъстърва - по договаряне, според сезона!
 
  1.  Риболов на дъгова пъстърва 15лв за 1 кг (при наличност на достатъчно риба и вода)
  2.  Спортен риболов само по реката.
  3.  За консумация в ресторанта цената е по меню
  4.  Уроци по РИБОЛОВ за деца и възрастни
  5.  Моля попитайте за наличност от зарибителен материал:
  6.  t: 0888 340 172 ; 0889 056 205
 
(Oncorhynchus mykiss)
 
(Salmo trutta)